Amerika Birleşik Devletleri genelinde 64 milyon hane, önümüzdeki günlerde 2020 Nüfus Sayımı anketi alacaktır. 2020 Mart ayından bu yana anket gönderilen hanelerin %46’sı 2020 Sayımına yanıt vermiştir. Geri kalan hanelere 8 Nisan’dan itibaren posta yolu ile anket gönderilmeye başlanmıştır.

Yasa gereği, 2020 Nüfus Sayımının tutarlı yapılabilmesi için, federal yetkililer 2020 yılının Mayıs ayında herkesin sayıldığından emin olmak için 2020 Nüfus Sayımına katılmayan evleri ziyaret etmeye başlayacaklardır.

Nüfus Sayımı nedir?

  • 2020 Nüfus Sayımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan tüm yetişkin, bebek ve çocukları sayar. Bu sayım, bir devlet kurumu olan A.B.D. Nüfus Sayım Bürosu tarafından her on yılda bir yapılmaktadır.
  • Nüfus sayımı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletler Anayasası gereği yapılmaktadır: 1. Madde, 2. Bölüm, Birleşik Devletler’in her 10 yılda bir nüfus sayımı yapmasını zorunlu kılar. İlk sayım 1790 yılında yapılmıştır.

Neden Önemli?

  • Nüfus sayımı, hayatınızın çok farklı alanlarını şekillendirebilecek kritik veriler sağlar. Kanun yapıcılar, şirket sahipleri, öğretmenler ve birçok kişi topluluğunuza hizmet, ürün ve destek sağlamak için bu verileri her gün kullanmaktadır.
  • Nüfus sayım verileri esas alınarak her yıl hastaneler, itfaiye teşkilatı, okullar, yollar ve diğer kaynaklara federal bütçeden milyarlarca dolar ayrılmaktadır.
  • Nüfus sayımı sonuçları Kongre’de hangi eyaletin kaç tane temsilci çıkaracağını belirler ve seçim bölgelerinin sınırlarının çizilmesinde belirleyicidir.

2020 Nüfus Sayımı’na büyük önem veren Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA), Türk ve Türk asıllı vatandaşlarımızın 2020 Nüfus formunda yer alan 9 no’lu soruda, “WHITE” seçeneği kutusunu işaretleyip altına “TURKISH” yazmalarını önemle tavsiye etmektedir. Bu sayede Amerika’da yaşayan Türk asıllı vatandaşların sayısı ve eyaletlere göre dağılımları gerçekçi rakamlarla ortaya çıkacaktır.

2020 Nüfus Sayımı Kılavuzu – video

2020 Nüfus Sayımı Kılavuzu – pdf

Türkçe Online Başvuru