ATAA UN Related Announcements #5

Mustafa Kemal Atatürk’ün (10 Kasım 1938) aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümü
Anısına ve
UNESCO’nun 31 C/20 no’lu Kararnamesi çerçevesinde;
BARIŞ VE GELİŞME İÇİN DÜNYA BİLİM GÜNÜ
(10 Kasım) ve Uluslararası Bilim Haftasına katkı amacıyla
;

Webinarı’nı Birleşmiş Milletler Küresel Hedefler Bölümü’ne (UNDGC_CSO) üye
Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA),
ATAA BM İlişkiler Komitesi öncülüğünde
Işık Binyılı (The Light Millennium, NY) işbirliğiyle sunar
.

Atatürk üzerine Onur Konuğu:
Büyükelçi Ertuğrul Apakan
Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisi (2009-2012)

Bilim üzerine Ana Konuşmacı:
Doç. Dr. P. Hande Özdinler
Northwestern Üniversitesi, Nöröloji Bölümü, Feinberg Tıp Okulu

Genç-Bilimci:
Dr. Seda Çamalan
Doktora sonrası araştırmacı, Wake Forest Tıp Okulu

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.” – M. K. Atatürk

Cumartesi, 7 Kasım, 2020 | 14:00-15:30 ET
11:00am PT , 1:00pm CT, 10:00pm TR

Webinar’ın sunum dili: Türkçe

ATAA webinarı Zoom uygulaması üzerinden sanal olarak gerçekleştirilecektir.
Lütfen takip eden bağlantıdan kayıt olunuz:

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xDtSCRmzQGOVdRuvBWh-EA

#DünyaBilimGünü #ScienceDay #10November #Atatürk #SDG3 #GlobalHealth
#ScienceForSociety #GlobalGoals #A_T_A_A #lightmillennium #UNWithCivilSociety #UNDGC_CSO


DÜNYA BİLİM GÜNÜ VE ATATÜRK: 10 KASIM

Gerçek kurtuluş, toplumdaki marazı (hastalığı) tespit edip tedavi etmekle elde edilir ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenni bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olur. Yoksa ilmin ve fennin dışında bir tedavinin hiçbir zaman marazı tedavi etmeyeceği malumdur.– Atatürk, 27 Ekim 1922

Bu program, Atatürk’ün bilime katkıları bağlamında, Türkiye’nin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünü (10 Kasım 1938) ile Birleşmiş Milletler’in BM #BilimGünü (10 Kasım) ve de #BilimHaftası ile bağlantılı olarak anmayı ve Atatürk’ün insani gelişme, barış ve ülke kalkınmasında bilime vermiş olduğu önem çerçevesinde sunmayı amaçlamaktadır.

Her yıl 10 Kasım, Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler tarafından “Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü” olarak kutlanmaktadır. BM’ye göre günün amacı:

  • Barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar için bilimin rolü konusunda kamu bilincini güçlendirmek;
  • Ülkeler arasında bilim için ulusal ve uluslararası paylaşımı ve dayanışmayı teşvik etmek;
  • Bilimin toplumların yararına kullanılması için ulusal ve uluslararası taahhüdü yenilemek;
  • Bilimsel çabaya destek sağlamak için bilimin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek.

“Bu yıl, dünyanın küresel COVID-19 salgınıyla mücadele ettiği bir zamanda, Dünya Bilim Günü’nün odak noktası,” Küresel salgınla mücadelede Toplum için ve Toplumla Bilim”. “UNESCO’nun COVID-19’a tepkisi üç ana sütun etrafında yapılandırılmıştır: (i) uluslararası bilimsel işbirliğini teşvik etmek, (ii) suya erişimi sağlamak ve (iii) ekolojik yeniden inşayı desteklemek.” (Kaynak: https://www.un.org/en/observances/world-science-day)

 

BÜYÜKELÇİ ERTUĞRUL APAKAN

1947 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde doğan Apakan, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1970 yılında Ege Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi alanında yüksek lisans yapan Apakan, 1971 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı’nda merkezde iktisadi ve siyasi dairelerde, yurtdışında ise Viyana Büyükelçiliği, Kuveyt Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve Lefkoşa Büyükelçiliğinde görev almıştır. Apakan 1996-2000 yılları arasında Lefkoşa Büyükelçisi; 2000-2004 yılları arasında Ankara’da Kıbrıs ve Yunanistan Genel Müdürü; 2004-2006 yılları arasında Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı; 2006-2009 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2009-Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’nin BM Nezdinde Daimi Temsilcisi görevini yürüten Büyükelçi Apakan 2009-2010 yılları arasında ülkemizi BM Güvenlik Konseyi’nde temsil etmiştir. Bu dönemde Eylül 2010’da Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmiş; ayrıca sözkonusu yıllar zarfında Güvenlik Konseyi’nin Terörle Mücadele Komitesi, Kuzey Kore ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitelerine başkanlık etmiş ve Konsey’in Afganistan Koordinatörlüğünü yürütmüştür. Aynı dönemde Apakan BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde, Medeniyetler İttifakı, Arabuluculuk ve En Az Gelişmiş Ülkeler çalışma gruplarının eşbaşkanlıklarını yapmış; ayrıca, kadın, kız çocukları, yaşlılık ve uluslararası afet yönetimine ilişkin grupların kurulmasına öncülük etmiştir. Apakan meslek hayatının ileri yıllarında özellikle Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri ve Türkiye-Ermenistan normalizasyon protokollerine ilişkin müzakerelerde görev almıştır. Büyükelçi Apakan, Ekim 2012 sonunda Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Hukuk ve Kalkınma Teşkilatı’nın fahri bir görev olan Danışma Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş olup, halen bu görevi devam etmektedir. Diğer taraftan, Apakan, 2013-2014 öğrenim yılları zarfında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Yaşar Üniversitesinde master programı çerçevesinde “BM Güvenlik Konseyi ve Ortadoğu ve Afrika” konularında ders vermiştir. Büyükelçi Apakan, Nisan 2014 – Haziran 2019 tarihleri arasında AGİT tarafından Ukrayna’da, istikrar, uzlaşı ve barışın sağlanması amacıyla kurulan Uluslararası Misyonun Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevi sırasında Minsk görüşmeleri bağlamında güvenlik konularını koordine etmiştir.

 

DOÇ. DR. P. HANDE ÖZDİNLER

Dr. Hande Özdinler üniversite ve yüksek lisans eğitimini Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladıktan sonra doktora çalışması için Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. LSUHSC’de Hücre Biyolojisi, Anatomi ve Nöroloji konularında doktora yaptıktan sonra Harvard Tıp Fakültesi Neurosurgery bölümünde beyinde ölen motor nöronları ile ilgili çalışmalarına başladı. Daha sonra Northwestern Üniversite’sinde dünyanın ilk beyin motor nöron araştırma laboratuvarının kurucu başkanı oldu.  Dr. Özdinler halen  Chemistry of Life Processes Institute, Les Turner ALS Center, Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease, ve Robert H Lurie Comprehensive Cancer Research Merkezlerinde araştırmalarına devam etmektedir. Dr. Özdinler bilimsel çalışmalarının yanında topluma yaptığı katkılardan dolayı Amerika’da yasayan en etkili 30 Türk Amerikalı listesine girmiş ve ABD Başkanı Barack Obama’dan da takdir almıştır.

 

DR. SEDA ÇAMALAN

Dr. Seda Çamalan, Lisans eğitimimi Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2009) ve Elektrik-­‐Elektronik Mühendisliği (2010) çift anadal ile bitirdi. Lisans eğitiminden sonra 2010-­‐2019 yılları arasında Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde (2013) yüksek lisans derecesi sırasında segmentasyon üzerine filtreleme ve nicemleme etkileri üzerine çalıştı. Doktora derecesi Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (2018) bölümünden “3 Boyutlu Beden ve Yüz Görüntülerinden Yaş ve Cinsiyet Tahmini” başlığı ile mezun oldu. Son olarak, Nisan 2019’dan beri Wake Forest School of Medicine’de Biyomedikal Bilişim Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Derin öğrenme kullanarak içerik tabanlı kulak zarı görüntüsü erişimi, Çift kulak zarı görüntü sınıflandırması analizi, doku tabanlı görüntü analizi kullanan yapay mesane kanseri derecelendirme, kanser öncesi oral lezyonların erken tespitinin derecelendirilmesi ve sınıflandırılması (histolojik displazi kanıtı ile) projeleri üzerinde çalışmaktadır.

 

TÜRK AMERİKAN DERNEKLERİ KURULU

Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA), 1979’da District of Columbia yasalarına göre kurulmuş 501 (c) (3) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 50’den fazla yerel Türk Amerikan Derneğini ve 500.000 Türk Amerikalıyı temsil eden ATAA, bilgili ve güçlendirilmiş bir Türk Amerikan toplumu oluşturmak ve  aynı zamana ABD-Türkiye ilişkilerini  geliştirmek ve desteklemek için hizmet vermektedir. İnanç temelli olmayan bir kuruluş olarak ATAA farklı birikim ve kültürel geçmişlere sahip insan ve toplumlarla iyi ilişkiler ve işbirliği kurmaya da açık bir kuruluştur. Amerika kapsamında aldığı bu önemli yer ve rolü, Birleşmiş Milletler Küresel İletişimler Birimi – Sivil Toplum Kuruluşları’na, Temmuz 2020’de üye olmasıyla pekiştiren ATAA, BM nezdinde ve STK bağlamında, Türk-Amerikan toplumunun varlığını küresel olarak da geliştirmek ve güçlendirme doğrultusunda yeni bir adım atmıştır.

 

IŞIK BİNYILI
Küresel İnsani Yardımlaşma ve Geliştirme Kurumu, 2001, New York
(The Light Millennium, Inc. Charitable Global Human Advancement Organization)

Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birimi’ne (UN Department of Global Communications; eski adıyla UN-DPI) 2005 yılından itibaren aktif-üye bir STK statüsünü sürdüre gelmiştir. LM, çevrimiçi web ortamında e-dergiler, halka açık etkinlikler düzenler düzenlemekte ve sunmaktadır. Aynı zamanda, yerel kanallarda (QPTV, MNN), LMTV serisiyle televizyon programları üretir ve sunar. Bir çok sanal, elektronik ve fiziki ortamlarda işbirlikleri çerçevesinde çeşitli konseptler geliştirir ve sunar. 1999 yılında Web’de tanıtıldı ve resmi olarak 2001 yılında Bircan Ünver tarafından New York merkezli kuruldu. LM, esas olarak multimedya platformları aracılığıyla kamuoyunun ortak bilincin gelişmesi ve BM programlarıyla günlük sorunların ilişkilendirilmesinin farkındalığına odaklanmıştır. Programlarında, hayatın her kesiminden aktif katılımı teşvik etmektedir. 2001 yılı Kuruluş Sertifikasına dayanarak ‘kamu yararına’ bir kuruluş kapasitesi dahilinde aşağıdaki konuları teşvik etmektedir: İnsani İlerleme, Demokrasi-Eşitlik-Adalet, Dünya Barışını Destekleme, İfade Özgürlüğü, Entelektüel Verimliliği Teşvik Etme, Kız-Kadın Hakları, Kültürel Çeşitlilik, Barış Kültürünü Geliştirme ve Küresel barışcıl bağlar kurmak ve geliştirmek… LM (New York merkezli), dini ve de politik olmayan, kar amacı gütmeyen (501-c-3), sivil toplum kuruluşu (STK) ve bağımsız ve laik bir kuruluştur. LM, “Değiştirilmiş ve Genişletilmiş” Kuruluş Sertifikasının “yasal onayını” ise 17 Aralık 2019 tarihi itibariyle almıştır. Bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere, “The Light Millennium” “hak” ve “sosyal destek” temelli bir kuruluş olma yolunda da yasal olarak yeni bir kapasite kazanmıştır.

İletişim: ATAA Genel merkez, assembly(at)ataa.org or Bircan Ünver, contact(at)lightmillennium.org

www.ataa.org www.lmglobal.org en.unesco.org

#ScienceDay #10November #Atatürk #SDG3 #GlobalHealth #ScienceForSociety #GlobalGoals
#A_T_A_A #lightmillennium #UNWithCivilSociety #UNDGC_CSO